कुंडलिका पाणीपुरवठा योजनेचा प्रगती अहवाल मागवण्याचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्याकडे मागणी : – सुरेश गवळी

मागील अनेक वर्षांपासून कुंडलिका पाणीपुरवठा योजनेचे काम बंद होते या संदर्भात सुरेश गवळी यांच्या मागणीवरुन दिनांक १३/१०/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांनी किल्ले धारूर पाणीप्रश्नांवर बैठक घेऊन या बैठकीत कुंडलिका पाणीपुरवठा योजनेचा प्रगती आढावा घेतला होता, तसेच धनेगाव पाणीपुरवठा योजाना , कुंडलीका पाणीपुरवठा योजना या योजनेबाबत सर्वे करून सर्वे केलेला प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश किल्ले धारूर नगर परिषदेला दिले होते या आदेशावर नगरपरिषदेने काही काम केले आहे का ? केले असेल तर त्या कामाचा अहवाल मागवण्याची मागणी निवेदनाद्वारे सुरेश गवळी यांनी जिल्हाधिकाऱ्याकडे केली आहे.
किल्ले धारूर शहरासाठी कुंडलिका पाणीपुरवठा योजना सन २०१४ मध्ये मंजूर झालेली आहे. ती अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. शहरातील राजकीय लोकांनी जाणिवपूर्वक पूर्ण होऊच दिलेली नाही अशा कुंडलिका पाणीपुरवठा योजनेचे काम चालू करावे म्हणून दि. ०३/१०/२०२३ रोजी सुरेश अण्णा गवळी यांनी जिल्हाधिकाऱ्याकडे मागणी केली होती , या अर्जाची तत्काळ दखल घेऊन जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांनी दि. १३/१०/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात या योजने संबंधीत सपूर्ण अधिकारी आणि अर्जदार यांच्यासह बैठक घेतली होती या बैठकीत आजपर्यंत कुंडलिका पाणीपुरवठा योजनेवर केलेल्या कामाचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्याकडून घेण्यात आला होता यावेळी उपस्थित असलेल्या धारूर नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना सदर योजनेबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले होते. या आदेशावरून किल्ले धारूर नगर परिषदेने काही काम केले आहे का ? केले असेल तर त्या कामाचा अहवाल मागवण्याची मागणी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात सुरेश गवळी यांनी केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *