20 मार्च रोजी नगर पालिकेवर हंडा मोर्चा : – सुरेश गवळी

कुंडलिका पाणीपुरवठा योजना आणि धनेगाव पाणीपुरवठा योजना यावर मा.जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार कार्यवाही करून शहरातील जनतेला दोन दिवसाला पाणीपुरवठा करा अन्यथा दि 20 मार्च रोजी नगर पालिकेवर हंडा मोर्चा काढण्यात येइल असा इशारा मुख्यधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात सुरेश अण्णा गवळी यांनी दिला आहे.

मा.जिल्हाधिकारी यांनी कुंडलिका पाणीपुरवठा योजना आणि धनेगाव पाणीपुरवठा योजनेच्या बाबतीत आढावा बैठक घेउन या बैठकीमध्ये
धनेगाव पाणीपुरवठा योजनेचा सर्वेक्षण करून त्यामध्ये लागणारी दुरुस्ती करणे बाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करणे तसेच कुंडलिका पाणीपुरवठा योजनेचा आहे त्या चालू टेंडर प्रमाने सर्वे करणे आणि जो भाग चालू टेंडर मध्ये नमूद नाही त्या भागाचा म्हणजे जो भाग चालू टेंडर मध्ये नमूद नाही तो भाग म्हणजे शहरात नवीन वाढ झालेला भागाचा वेगळा सर्वे करून शासनास प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे आदेश मुख्याधिकारी नगर परिषद धारूर यांना दिले होते या आदेशावर नगरपरिषद काम करत आहे परंतु ज्या गतीने काम अपेक्षित आहे त्या गतीने काम होताना दिसुन येत नाही, त्यामुळे नागरीकांना पाण्यासाठी अनेक अड़चनींचा सामना करावा लागत आहे ,आताच अशी परस्थिति आहे. उन्हाळा तोंडावर आहे, जर कामकाजाची पद्धत अशीच राहिली तर उन्हाळ्यात गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते . त्यामुळे मा.जिल्हाधिकारी यांनी कुंडलिका आणि धनेगाव पाणीपुरवठा योजने बाबत दिलेल्या आदेशाचे पालन करून या दोन्ही योजनेच्या कामात गती आणावी . अन्यथा दि 20 मार्च रोजी आपल्या कार्यालयावर हंडा मोर्चा काढण्याचा ईशारा नगर पालिकेल्या दिलेल्या निवेदनात सुरेश अण्णा गवळी यांनी दिला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *