तहसिल कार्यालयासमोर संभाजी ब्रिगेड चे लाक्षणिक उपोषण .

धारूर तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालय येथे कायमस्वरूपी वैद्यकीय अधीक्षक व इतर वैद्यकीय कर्मचारी तात्काळ भरावा यासाठी सोमवार दि १५/०१/२४ रोजी तहसिल कार्यालयासमोर संभाजी ब्रिगेड चे लाक्षणिक उपोषण .
किल्ले धारूर येथील ग्रामीण रुग्णालय येथे अनेक वर्षांपासून कायमस्वरूपी वैद्यकीय अधीक्षक नाहीत. त्यामुळे रूग्णालयाच्या कामकाजावर परिणाम पडत आहे, तसेच ग्रामीण रुग्णालयामध्ये इतर पदे देखील ब-याच वर्षापासून रिक्त असल्यामुळे रूग्णांची हेळसांड होत आहे.
रूणालयातील कायमस्वरूपी पदे भरण्यात यावे यासाठी संभाजी ब्रिगेड च्या माध्यमातून दि २६ डिंसेबर रोजी निवेदन दिले होते परंतु आतापर्यंत एकही पद भरण्यात आलेले नाही, म्हणून संभाजी ब्रिगेड च्या माध्यमातून सोमवार दि १५ जानेवारी रोजी तहसिल कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *